Leiebetingelser

 

 

Avtalebetingelser ved leie av bobil

 

 

Bestilling

Bestilling bekreftes ved E-post. Bestillingen er ikke gyldig og bil reserveres ikke før det er innbetalt ett forskudd på leien, kr 5000 til Oslo Bobilutleie as. Betalingen gjøres kontonummeret som dere finner på ordrebekreftelsen. Mulighet for å bruke VIIPS, men da kommer 2,7% i tillegg.

 

Betaling/Leieprisen

Resten av leiebeløpet skal innbetales 2 uker før henting. Er leiebeløpet under 6000 forfaller hele beløpet ved bestilling. Omkostninger ved betaling dekkes av leietaker. Dersom betaling ikke er på utleiers konto innen tidsfristen ansees bilen som avbestillt, og utleier står fritt å leie ut bilen til andre. Ønsker dere at vi belaster deres kredittkort for leiesummen tilkommer en avgift til kortselskapet på ca 2,7%. Leieprisen er basert på at man ikke kjører over et visst antall kilometer pr uke / dag. Dersom man kjører utover dette, vil det beregnes et tillegg (se prisliste) som avregnes ved tilbakelevering.

Ved en tvist om betaling, skade eller annet skal dette behandles i Tingretten i Follo, 1400 Ski.

 

Depositum

Depositumet, som er lik egenandel ved kaskoskade, kr. 12.000,-, reserveres på ditt kredittkort ved henting av bilen. Vi aksetperer Mastercard og Visa. NB: Kontant betaling aksepteres ikke.Vi gjør oppmerksom på at vi innhenter autorisasjon fra kredittkortselskapet på hentetidspunktet. Ved betaling med Visa debetkort, vil det bli holdt av et beløp som tilsvarer depositum. Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid og uten skade, trekkes kun tilleggskostnadene som bompenger, gassforbruk, kjemikaler etc. fra kredittkortet. Dersom bilen er skadet ved tilbakeleveringen, trekkes depositum som tilsvarer skadebeløp eller egenandel. Ved en skade som krever at hele depositumet går til dekkning av egenandel, må tilleggskostnader som nevnt ovenfor betales etter faktura.

Bobilen har Autopassbrikke, og pga forsinkelser i Fjellinjens synlighet av passeringer i utlandet, kan det holdes kr. 1000,- av depositumet tilbake opp til 4 uker etter innlevering av bobilen. Det oppfordres til selv å betale passeringer i utlandet, og at det tas vare på kvitteringer. Piggdekkavgift er leietaker ansvarlig for selv å betale. Se link her

 

Ut-/ innlevering

Ut- og innleveringer skjer etter avtale. Ved utlevering gjennomgås bilen med leietaker, og feil og mangler noteres i avtalen. Når bilen leveres tilbake gjennomgås også bilen med leietaker,og leietaker plikter å melde fra om feil umiddelbart ved ankomst, eller tidligere. Når bilen vaskes og klargjøres til neste leietaker, kan skader oppdages. Utleier varser da leietaker om skader som da fremkommer. Leietaker må å sjekke bilen nøye når bilen hentes. Ved for sen tilbakelevering belastes kr 450 hver time (dersom annet ikke er avtalt). Bobilen skal tilbakeleveres i følge avtale, og med full drivstofftank. Kopi av siste fylling fremvises. Gass veies ved ut og innlevering.

 

Bøter

Leietaker er ansvarlig for alle bøter og kontrollavgifter for parkering etc på bilen under leieforholdet. Parkeringsbøter o.l. eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker ikke har oppgjort, belastes leietaker i ettertid. Bøter for å passere bompengeringer uten å betale belastes også i ettertid. I tillegg kommer et håndteringsgebyr på kr 500,-.

 

Opptreden ved ulykker/skader

Etter en ulykke og etter brann-, tyveri- eller viltskader skal leietakeren straks underrette politiet og utleieren via telefon

+ 47 934 84 829, og senest den påfølgende arbeidsdagen etter ulykkesdagen. Motkrav blir ikke akseptert.

Leietakeren skal skrive en utførlig rapport til utleieren og legge ved en skisse, selv ved ubetydelige skader. Hvis leietakeren lar være, uansett av hvilken grunn, å skrive protokoll, og hvis forsikringsselskapet derfor ikke vil betale for skaden, har leietakeren plikt til å betale for hele skadereparasjonen.

Ulykkesrapporten må senest være helt ferdigskrevet og underskrevet når bilen leveres tilbake til utleieren. Rapporten må særlig inneholde navn og adresser til de involverte personene og eventuelle vitner samt registreringsnumrene på de involverte bilene.

 

Leietakerens ansvar, kaskoforsikring

Utleieren vil frita leietakeren for ansvar i tråd med prinsippene for en kaskoforsikring slik at leietakeren bare betaler egenandel. Ved fullkaskoskader må leietakeren betale en egenandel på 12.000 NOK per skadetilfelle.

Den aktuelle egenandelen kan ikke fjernes. Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen. Det anbefales at leietaker tegner egen reiseforsikring for dekkning av egne og personlige ting i bilen.

Noen av bobilene er utstyrt med GPS tracker. (ABAX kjørebok).

Egenandel ved glasskade (ikke plastvinduer) er kr. 3500.

 

Ansvarsfritaket i ovenstående punkt bortfaller hvis leietakeren har forårsaket en skade forsettlig eller som følge av grov uaktsomhet.

 

For å unngå kostnadsøkning ved fastsettelse av kostnadene ved skaden, kan utleieren ved ulykkesskader først presentere leietakeren for mønsterregninger for tilsvarende skader.

 

Bobilen gjennomgår en kontroll før hver utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator, spyleverske m.m.. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.

 

Skal bilen vaskes utvendig må den kun håndvaskes. Vinduer og takluler må vaskes med varsomhet og rikelig med vann, da de lett kan ble matte og stripete ved feil vasking.

 

Sengene / madrassene må dekkes med laken om dere benytter soveposer i bilen. Glidelåser skader madrassene. Se også prislisten for leie av komplett sengetøy.

 

I toalettet må det KUN brukes toalettpapir som er beregnet for kjemikalietoaletter. Annet toalettpapir kan skade septikktanken.

 

Alle bobilene er røykfrie.

Ved brudd på forbudet tilkommer avgift på kr 12 000,- for ekstra rengjøring.

 

Hund er tillatt i noen biler. Ved brudd på forbudet tilkommer avgift på kr 12 000,- for ekstra rengjøring. I bller som tillater dyr kommer en engangsavgift på kr 1000,- for ozonbehanlding etter bruk, i tillegg til innleveringspakke 2 som da er obligatorisk. Oslo Bobilutleie er ikke ansvarlig om det skulle finnes spor av allergifremkallende stoffer i biler som skal være dyrefrie.

 

Avbestilling

Ved eventuell avbestilling før 60 dager fra leieperioden, belases et gebyr på kr 1 500. Dersom avbestilling skjer mindre enn 60 dager før avreise, er gebyret på 3500, Dersom avbestilling skjer mindre enn 14 dager før avtalt leieperiode, faktureres 100% av leiesummen. Det anefales at dere tegner egen reiseforsikring. Leiebeløp kan da kreves tilbakebetalt via forsikringen om avbestillingen skyldes sykdom eller lignende.

 

Mangler på bobilen

Krav om skadeserstatning fra leietakeren for mangler som utleieren ikke er ansvarlig for, er utelukket.

Hvis det oppdages mangler på bobilen eller utstyret etter at leieperioden har begynt, skal leietakeren gi en skriftlig rapport om dette til utleieren, senest når han leverer tilbake bilen. Krav om skadeserstatning på grunn av senere påviste mangler er utelukket, med mindre grunnlaget for kravet er en ikke åpenbar mangel.

 

Havari

Dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil, og erstatningsbil ikke kan skaffes, tilbakebetales depositum og leie uavkortet. Oslo Bobilutleie vil selvsagt hjelpe til med å skaffe en ny erstatnings-bobil. Oppstår feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 24 timer. Derosom leietaker velger å ikke bruke tid på reparasjon gis ingen refusjon. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fås ingen refusjon. Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste.

Flere av bilene har veihjelp i Falk bilredning som gjelder i de fleste land i Europa.

 

NB! Ved skade må det fylles ut skademelding som leveres sammen med bilen, og Oslo Bobilutleie må varlses på telefon umiddelbart.

 

Autopass / Piggdekk

Bompasseringer /Autopass betales etter forbruk. Det oppfordres til å betale passeringer i utlandet selv, der det er mulig. Pris på automatisk passering belastes ofte med for høy vektgrense, og er ofte dobbelt så dyrt. Moms tilkommer. Piggdekkavgift på bilen betales av leietaker, som er ansvarlig for at denne er betalt før kjøring i områder som krever dette.

 

Sengetøy

Det er ikke dyner eller puter i bilene. Sengetøy kan leies eller medbringes. Brukes det soveposer i bilen, SKAL laken brukes.

Soveposer alene er ikke tillatt.

 

Diesel

Ved feil påfylling av drivstoff, bruk av rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for må alle utgifter dekkes av leietaker.

 

Leietaker /sjåfør

Leietaker/fører av bilen må være fylt 25 år og være innehaver av gyldig førerkort klasse B.

Er fører av bilen ikke den samme vi har registrert, og/eller under 25 år økes egenandelen 3 ganger ved skade /ulykke .

Ekstra fører/sjåfør kan føres inn i kontrakten mot tillegg.

 

Se også prisliste for tilleggstjenester

 

Sist endret 30.9.15 / 23.5.17