LeiebetingelserAvtalebetingelser ved leie av bobil

 

Bestilling

Bestilling bekreftes ved E-post. Bestillingen er ikke gyldig og bil reserveres ikke før det er innbetalt ett forskudd på leien, kr 5000 til Oslo Bobilutleie as.

 

Betaling/Leieprisen

Forskudd leie betales ved bestilling på kr 5000. Resten av leiebeløpet skal innbetales 3 uker før henting. Er leiebeløpet under 7000 forfaller hele beløpet ved bestilling. Omkostninger ved betaling dekkes av leietaker. Dersom betaling ikke er på utleiers konto innen tidsfristen ansees bilen som avbestillt, og utleier står fritt å leie ut bilen til andre. Ønsker dere at vi belaster deres kredittkort for leiesummen, kan dette avtales. Leieprisen er basert på at man ikke kjører over et visst antall kilometer pr uke / dag. Dersom man kjører utover dette, vil det beregnes et tillegg (se prisliste) som avregnes ved tilbakelevering.

Ved en tvist om betaling, skade eller annet skal dette behandles i Tingretten i Follo, 1400 Ski.

 

Depositum

Depositumet, som er lik egenandel ved kaskoskade, kr 12.000,-, reserveres på ditt kredittkort ved henting av bilen. Tillegg som autopass, ekstra kilometer og gass kan også reserveres i tillegg til depositumet. Vi aksepterer Mastercard og Visa. NB: Kontant betaling aksepteres ikke. Vi gjør oppmerksom på at vi innhenter autorisasjon fra kredittkortselskapet på hentetidspunktet. Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid og uten skade, trekkes kun tilleggskostnadene som bompenger, gassforbruk, kjemikaler etc. fra kredittkortet. Dersom bilen er skadet ved tilbakeleveringen, trekkes depositum som tilsvarer skadebeløp eller egenandel. Ved en skade som krever at hele depositumet går til dekning av egenandel, må tilleggskostnader som nevnt ovenfor betales i tillegg. Frigjøring av depositum fra kredittkortet skjer mellom 8 og 25 dager etter innleveringen.

 

Ut-/ innlevering

skjer etter avtale. Ut og innleveringer utenom tidsrommet 09:00 til 18:00 (mandag - lørdag) betales med tillegg i høy- og mellomsesongen, se prislisten. Ut og innlevering søndag gjøres også med tillegg i høy og mellomsesong, se prislisten. Ved utlevering gjennomgås bilen med leietaker, og feil og mangler noteres i avtalen. Vi anbefaler at kunden fotograferer bilen ved utlevering og innlevering. Når bilen leveres tilbake gjennomgås også bilen med leietaker, og leietaker plikter å melde fra om feil umiddelbart ved ankomst, eller tidligere. Returneres bilen uten at vi er tilstede, skal leietaker fotografere bilen fra alle sider utvendig, og evt ta bilder innvendig for dokumentasjon av skadefri bil. Når bilen vaskes og klargjøres til neste leietaker, kan skader oppdages. Oppvask skal leietaker selv utføre. Utleier varsler da leietaker om skader som da fremkommer. Leietaker må å sjekke bilen nøye når bilen hentes. Kunden har ansvar for å ta en billedserie av bilen for dokumentasjon for bilens tilstand ved ut og innlevering. Ved for sen tilbakelevering belastes kr 500 for hver time (dersom annet ikke er avtalt). Bobilen skal tilbakeleveres ifølge avtale, og med full drivstofftank, søppel fjernet, matter ristet og gulv feiet. Kopi av siste fylling fremvises. Gass veies ved ut og innlevering.

 

Bøter

Leietaker er ansvarlig for alle bøter og kontrollavgifter for parkering etc på bilen under leieforholdet. Parkeringsbøter o.l. eller ulovlig bruk av avgiftsfri diesel, som leietaker ikke har oppgjort, belastes leietaker i ettertid. Bøter for å passere bompengeringer uten å betale belastes også i ettertid. I tillegg kommer et håndteringsgebyr på kr 500,-. Ved fartsbøter opplyses det politi om hvem som er fører av bilen. Depositum kan holdes tilbake opp til 30 dager etter leien startet. Leietaker er innforstått med at om det kommer bøter til Oslo Bobilutleie etter at depositum er tilbakebetalt, er leietaker ansvarlig for å betale disse med evt. gebyr.

 

Opptreden ved ulykker/skader

Etter en ulykke og etter brann-, tyveri- eller viltskader skal leietakeren straks underrette politiet og utleieren via telefon

+ 47 922 78 603, og senest den påfølgende arbeidsdagen etter ulykkesdagen. Motkrav blir ikke akseptert. Leietakeren skal skrive en utførlig rapport eller fylle ut skadeskjema, selv ved ubetydelige skader. Hvis leietakeren lar være, uansett av hvilken grunn, å skrive protokoll, og hvis forsikringsselskapet derfor ikke vil betale for skaden, har leietakeren plikt til å betale for hele skadereparasjonen. Leietaker er ansvarlig for at skadeskjema bli levert oss senest når bilen tilbakeleveres. Rapporten må særlig inneholde navn og adresser til de involverte personene og eventuelle vitner samt registreringsnumrene på de involverte bilene.

 

Leietakerens ansvar, gjenfinningsverktøy og kaskoforsikring m.m.

Utleieren vil frita leietakeren for ansvar i tråd med prinsippene for en kaskoforsikring slik at leietakeren bare betaler egenanden.  Ved fullkaskoskader må leietakeren betale en egenandel på 12.000 NOK per skadetilfelle.

Den aktuelle egenandelen kan ikke fjernes eller reduseres. Ved tyveri eller ran dekker bobilens forsikring kun utstyr som tilhører bobilen. Det anbefales at leietaker tegner egen reiseforsikring for dekning av egne og personlige ting i bilen.

De fleste bobilene er utstyrt med GPS tracker som blir brukt som gjennfinningsverktøy og kjørebok. Tjenesten er levert fra ABAX. Egenandel ved glasskader (ikke plastvinduer) er kr. 3500. Dette gjelder også for steinsprut på vindu som vises, og som kan utvikle seg til sprekk. Leietaker oppfordres til selv å få reparert disse, da dette vil falle rimeligere ut for leietaker.

Ansvarsfritaket i ovenstående punkt bortfaller hvis leietakeren har forårsaket en skade forsettlig eller som følge av grov uaktsomhet.

For å unngå kostnadsøkning ved fastsettelse av kostnadene ved skaden, kan utleieren ved ulykkesskader først presentere leietakeren for mønsterregninger for tilsvarende skader.

Bobilen gjennomgår en kontroll før hver utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator, spylevæske m.m.. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket.

Skal bilen vaskes utvendig må den kun vaskes for hånd. Vinduer og takluker må vaskes med varsomhet og rikelig med vann, da de lett kan bli matte og stripete ved feil vasking.

Sengene / madrassene må dekkes med laken om dere benytter soveposer i bilen. Glidelåser skader madrassene. Se også prislisten for leie av komplett sengetøy eller laken.

Ved biler der vi tillater å ha med dyr i, skal bilen tilbakeleveres slik at vi ikke trenger å bruke ekstra tid for fjerning av hår eller lignende. Må vi bruke ekstra ressurser utover vanlig vask, vil dette bli belastet med opptil 1500 kroner. Tilleggsprisen på kr 1000 er for Ozonrensing av bilen etter tilbakelevering. 

I toalettet må det KUN brukes toalettpapir som er beregnet for kjemikalietoaletter. Annet toalettpapir kan skade septiktanken.

 

Alle bobilene er røykfrie.

Ved brudd på forbudet tilkommer avgift på kr 12 000,- for ekstra rengjøring og rensing.

 

Hund

er tillatt i noen biler. Ved brudd på forbudet tilkommer avgift på kr 12 000,- for ekstra rengjøring. I biler som tillater dyr kommer en engangsavgift på kr 1000,- for ozonbehandling etter bruk. Kr 1500 kan belastes i tillegg om bilen leveres med mye hår eller annet som gjør at vi bruker ekstra tid til å rengjøre utover normal vask. Oslo Bobilutleie er ikke ansvarlig om det skulle finnes spor av allergifremkallende stoffer i biler som skal være dyrefrie.

 

Avbestilling

Ved eventuell avbestilling før 60 dager fra leieperioden, belastes et gebyr på kr 1 500. Dersom avbestilling skjer mindre enn 60 dager før avreise, er gebyret på 5000, Dersom avbestilling skjer mindre enn 14 dager før avtalt leieperiode, faktureres 100% av leiesummen. Det anbefales at dere tegner egen reiseforsikring. Leiebeløp kan da kreves tilbakebetalt via forsikringen om avbestillingen skyldes sykdom eller lignende.

 

Mangler på bobilen

Krav om skadeserstatning fra leietakeren for mangler som utleieren ikke er ansvarlig for, er utelukket.

Hvis det oppdages mangler på bobilen eller utstyret som ikke er merket etter at leieperioden har begynt, skal leietakeren gi en skriftlig rapport om dette til utleieren snares mulig, senest når han leverer tilbake bilen. Krav om reduksjon av leie på grunn av senere påviste mangler er utelukket, med mindre grunnlaget for kravet er en ikke åpenbar mangel.

 

Havari

Dersom det oppstår skade eller motorhavari o.l. på den bestilte bobil, og erstatningsbil ikke kan skaffes, tilbakebetales depositum og leie. Oslo Bobilutleie vil selvsagt hjelpe til med å skaffe en ny erstatnings-bobil. Oppstår feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 24 timer. Dersom leietaker velger å ikke bruke tid på reparasjon gis ingen refusjon. Dersom feilen beviselig skyldes leietaker fås ingen refusjon. Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste.

Flere av bilene har veihjelp i Falk bilredning som gjelder i de fleste land i Europa.


NB! Ved skade må det fylles ut skademelding som leveres sammen med bilen, og Oslo Bobilutleie må varlses på telefon umiddelbart.

 

Autopass / Piggdekk

Bobilen har autopassbrikke, og pga forsinkelser i Fjellinjens synlighet av passeringer, kan det holdes kr. 2000,- av depositumet tilbake opp til 6 uker etter innlevering av bobilen. Bompasseringer /Autopass betales etter forbruk / kr 100 pr dag om ikke bilen har brikke. Ferjepriser kommer i tillegg. Moms tillegges. Det oppfordres til å betale passeringer i utlandet selv, der det er mulig. Spesielt Øresundbroen og Storebelt og Lillebelt i Danmark bør betales manuelt. Ta vare på kvitteringene. Det er ikke tillatt å sette inn egen bombrikke. Da kan belastningen komme dobbelt. Piggdekkavgift er leietaker ansvarlig for selv å betale. Se link her

 

Vann / vinterleie

Om vanntanken har blitt fylt i kuldeperioder, er det avgjørende for funksjonen av vannsystemet, at oppvarming av bilen aldri blir slått av, for å forhindre at systemet fryser. Bilen må også forbli oppvarmet, selv om du forlater bilen over natten. Hold bilen tilkoblet strømnettet med kabelen som følger med bilen, for å forsikre om at batteriene ikke går tom for strøm over natten.

Se også til at det er nok gass på flaskene for å opprettholde varmen i bilen. Leietaker har det fulle ansvar for å holde bilen oppvarmet. Om vannet skulle fryse, vil det forårsake ødeleggelser på rør, kraner og skjøter. Dette vil fort lede til kostnader over egenandelen. Forsikringer dekker INGEN frostskader.

Utleveres bilen uten vann i perioder som frost kan forekomme, og dere selv fyller vann, må dette opplyses til oss ved tilbakeleveringen av bilen. Se også lenken Vinterleie

 

Sengetøy

Det er ikke dyner eller puter i bilene. Sengetøy kan leies eller medbringes. Brukes det soveposer i bilen, SKAL laken brukes. Soveposer alene er ikke tillatt.

 

Diesel

Alle biler bruker DIESEL. Ved feil påfylling av drivstoff, bruk av rød diesel eller annen skade som leietaker er ansvarlig for må alle utgifter dekkes av leietaker.

 

Leietaker /sjåfør

Leietaker/fører av bilen må være fylt 25 år og være innehaver av gyldig førerkort klasse B.

Er fører av bilen ikke den samme vi har registrert eller under 23 år økes egenandelen 3 ganger ved skade / ulykke.

Ekstra fører/sjåfør kan føres inn i kontrakten mot tillegg.

 

Dette dekkes ikke av forsikringen:

Ved bruk av markise blir dette som ett stort seil. Får vinden tak i markisen kan det oppstå stor skade på bil og markise. Forsikringen dekker ikke slike skader, og det oppfordres til å være varsom med bruk i vind og når dere ikke er til stede. Om natta anbefales det å rulle markisen inn. Skade på bil og markise som skyldes bruk av markise må betales uten bruk av forsikring. Skader som dette dekkes ikke av forsikringsselskapet.

 

Se også prisliste for tilleggstjenester